Update participatieproces 22 maart 2023

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. Het duurt wat langer, omdat we samen met de gemeente, de klankbordgroep en de andere stakeholders het plan zorgvuldig uitwerken tot een haalbaar plan.

Klankbordgroep
Samen met een groepje omwonenden, de klankbordgroep, komen we periodiek bij elkaar om verschillende onderwerpen en thema’s te bespreken. Alle verslagen van deze klankbordgroep bijeenkomsten zijn op heerenvanrustenburg.nl/klankbordgroep en Rustenburgstraat - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) te vinden. Komende maand is het laatste overleg met de klankbordgroep.

Van Expeditie naar Expositie
Naar verwachting organiseren we in het voorjaar de Expositie waar uiteraard weer heel de buurt welkom is. Hiervoor ontvangt u dan in het voorjaar een uitnodiging.

Wij blijven u op de hoogte houden van deze nieuwe ontwikkeling. Voor vragen kunt u mailen naar rustenburg@vanwijnen.nl