Update participatieproces 7 oktober 2022

Van Expeditie naar Expositie

Wat hebben we gedaan: Expeditie en klankbordgroep
Op 24 mei hebben we een participatieavond, Expeditie Heeren van Rustenburg fase 2, georganiseerd. Hier kon u uw feedback geven over het schetsontwerp en meedenken over verschillende onderdelen van het project de Heeren van Rustenburg fase 2. Met alle nieuwe inzichten, ideeën en feedback die we van u hebben gekregen over het plan zijn wij aan de slag gegaan.

Daarnaast richtten we een klankbordgroep op, waarin we met een kleiner comité nadenken over de feedback op de plannen van deze nieuwe ontwikkeling. Er zijn nu twee klankbordgroep avonden geweest en woensdag 14 december volgt de derde bijeenkomst.

Wat staat er te gebeuren: Klankbordgroep en Expositie
We willen graag voor de Expositie nog (minimaal) een keer samenkomen met de klankbordgroep. Om nog dieper in te gaan op vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven en om het concept Masterplan te testen.
Zodra wij deze bijeenkomst(en) hebben gehad, kunnen wij ons gaan voorbereiden op de Expositie. Deze gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van het nieuwejaar plaatsvinden. Definitieve datum van de bijeenkomst en locatie volgen nog. 
Voor het klankbordgroep-overleg zijn wij nog op zoek naar een toekomstige bewoner. Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u nog meedenken over verschillende onderwerpen en uw feedback geven op het concept masterplan? Meld u zich dan aan via: rustenburg@vanwijnen.nl