Update Heeren van Rustenburg fase 2

In dit bericht ontvangt u een update over de laatste ontwikkelingen rondom het woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. We werken momenteel de laatste aanpassingen aan het stedenbouwkundig ontwerp uit. Dit doen we samen met de gemeente, adviseurs en andere betrokken partijen. Met het Waterschap bekijken we bijvoorbeeld of er in de toekomst voldoende watercompensatie en een goede waterhuishouding is. Ook werken we een groenplan uit, denken na over onderhoud en maken civieltechnische tekeningen. We peilen dit regelmatig bij de marktsituatie. Als dit alles naar een volgend niveau is getild, starten we met het ontwerpen van het VO (Voorlopig ontwerp) van de woningen.

Na de zomervakantie weer verder
Voor onze regio is de zomervakantie tussen 24 juli en 13 augustus. Na de zomervakantie pakken we onze werkzaamheden weer op en bereiden we de Expositie (informatiebijeenkomst) voor inwoners voor. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt en naar de raad verstuurd. Naar verwachting ligt medio september het bestemmingsplan ter inzage en kunnen wij de plannen tijdens de Expositie aan de inwoners tonen.

Geniet van de zomer en tot over een maand! 

Het projectteam, 

Heeren van Rustenburg fase 2