Heeren van Rustenburg - Nieuws

Updatebericht Heeren van Rustenburg fase 2 Puttershoek

In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken rondom het woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2 en dan met name over de ontvangen zienswijzen en het verdere verloop van het proces van dit nieuwbouwproject.

Van Wijnen Projectontwikkeling West en gemeente Hoeksche Waard werkten de afgelopen jaren aan het nieuwbouwplan Heeren van Rustenburg fase 2. Deze nieuwe woonbuurt in Puttershoek bestaat uit circa 85 nieuwbouwwoningen voor verschillende doelgroepen.

Participatieproces met inwoners
De afgelopen periode zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. Zo is er in het voorjaar van 2022 een participatiebijeenkomst (Expeditie) georganiseerd op locatie. Omwonenden en andere geïnteresseerden gaven feedback op de plannen en op enkele onderdelen van het plan, zoals de architectuurstijl en de openbare ruimte.

Na de bijeenkomst is er een klankbordgroep opgericht, met verschillende inwoners uit de buurt. Tijdens deze bijeenkomsten is er dieper op verschillende thema’s van het plan ingegaan zoals bijvoorbeeld verkeer, bouwhoogte, groen en water. Er zijn in totaal 4 klankbordgroep bijeenkomsten geweest. De plannen zijn in deze periode met de hulp van de klankbordgroep aangescherpt en tot een definitief ontwerp gemaakt.

Om de nieuwe plannen ook aan de rest van de inwoners te laten zien is er een tweede participatiebijeenkomst (Expositie) georganiseerd. Deze vond plaats in november 2024. Tijdens deze bijeenkomst werden de inwoners en andere geïnteresseerden geïnformeerd over het definitief ontwerp en konden ze weer feedback op het ontwerp geven. Na de bijeenkomst is het plan ter inzage gelegd. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn terug te zien op www.heerenvanrustenburg.nl

Aan de slag met de ontvangen zienswijzen
Tot en met 24 januari 2024 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegen. Omwonenden hebben gebruik gemaakt van het indienen van een zienswijze. Momenteel werken wij aan de Nota van Beantwoording van deze zienswijzen en waar nodig worden deze onderbouwd met onderzoeken. Wij verwachten hier dit voorjaar een reactie op te geven.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?
Hieronder ziet u de verwachte planning.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle de Gelder, projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Hoeksche Waard, via 06-81013622. Ook kunt u een mail sturen naar marielle.degelder@gemeentehw.nl of rustenburg@vanwijnen.nl. 

Van Expeditie naar Expositie

Van Expeditie naar Expositie Nieuwbouwontwikkeling Heeren van Rustenburg fase 2 Puttershoek Na de Expeditie in mei 2021 (verkenningsfase) was in november de Expositie. Tijdens de Expositie konden de aanwezige inwoners op panelen het definitieve stedenbouwkundig ontwerp zien. Expositie: goed bezocht, persoonlijk en een prettige sfeer Gemeente Hoeksche Waard, Van Wijnen (ontwikkelaar), Ars Virens (landschapsontwerper) en Venster architekten (architect) lichtten de panelen persoonlijk toe door met de aanwezigen in gesprek te gaan. De bijeenkomst is goed bezocht, de sfeer was prettig en er was voldoende tijd en ruimte voor het beantwoorden van vragen over onderwerpen zoals het appartementengebouw, verkeer of groen. Panelen en brochure Was u er niet bij?

Bekijk brochureBekijk panelen
 

Update Heeren van Rustenburg fase 2

In dit bericht ontvangt u een update over de laatste ontwikkelingen rondom het woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. We werken momenteel de laatste aanpassingen aan het stedenbouwkundig ontwerp uit. Dit doen we samen met de gemeente, adviseurs en andere betrokken partijen. Met het Waterschap bekijken we bijvoorbeeld of er in de toekomst voldoende watercompensatie en een goede waterhuishouding is. Ook werken we een groenplan uit, denken na over onderhoud en maken civieltechnische tekeningen. We peilen dit regelmatig bij de marktsituatie. Als dit alles naar een volgend niveau is getild, starten we met het ontwerpen van het VO (Voorlopig ontwerp) van de woningen.

Na de zomervakantie weer verder
Voor onze regio is de zomervakantie tussen 24 juli en 13 augustus. Na de zomervakantie pakken we onze werkzaamheden weer op en bereiden we de Expositie (informatiebijeenkomst) voor inwoners voor. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt en naar de raad verstuurd. Naar verwachting ligt medio september het bestemmingsplan ter inzage en kunnen wij de plannen tijdens de Expositie aan de inwoners tonen.

Geniet van de zomer en tot over een maand! 

Het projectteam, 

Heeren van Rustenburg fase 2  

Update participatieproces 22 maart 2023

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. Het duurt wat langer, omdat we samen met de gemeente, de klankbordgroep en de andere stakeholders het plan zorgvuldig uitwerken tot een haalbaar plan.

Klankbordgroep
Samen met een groepje omwonenden, de klankbordgroep, komen we periodiek bij elkaar om verschillende onderwerpen en thema’s te bespreken. Alle verslagen van deze klankbordgroep bijeenkomsten zijn op heerenvanrustenburg.nl/klankbordgroep en Rustenburgstraat - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) te vinden. Komende maand is het laatste overleg met de klankbordgroep.

Van Expeditie naar Expositie
Naar verwachting organiseren we in het voorjaar de Expositie waar uiteraard weer heel de buurt welkom is. Hiervoor ontvangt u dan in het voorjaar een uitnodiging.

Wij blijven u op de hoogte houden van deze nieuwe ontwikkeling. Voor vragen kunt u mailen naar rustenburg@vanwijnen.nl

Update participatieproces 7 oktober 2022

Van Expeditie naar Expositie

Wat hebben we gedaan: Expeditie en klankbordgroep
Op 24 mei hebben we een participatieavond, Expeditie Heeren van Rustenburg fase 2, georganiseerd. Hier kon u uw feedback geven over het schetsontwerp en meedenken over verschillende onderdelen van het project de Heeren van Rustenburg fase 2. Met alle nieuwe inzichten, ideeën en feedback die we van u hebben gekregen over het plan zijn wij aan de slag gegaan.

Daarnaast richtten we een klankbordgroep op, waarin we met een kleiner comité nadenken over de feedback op de plannen van deze nieuwe ontwikkeling. Er zijn nu twee klankbordgroep avonden geweest en woensdag 14 december volgt de derde bijeenkomst.

Wat staat er te gebeuren: Klankbordgroep en Expositie
We willen graag voor de Expositie nog (minimaal) een keer samenkomen met de klankbordgroep. Om nog dieper in te gaan op vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven en om het concept Masterplan te testen.
Zodra wij deze bijeenkomst(en) hebben gehad, kunnen wij ons gaan voorbereiden op de Expositie. Deze gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van het nieuwejaar plaatsvinden. Definitieve datum van de bijeenkomst en locatie volgen nog. 
Voor het klankbordgroep-overleg zijn wij nog op zoek naar een toekomstige bewoner. Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u nog meedenken over verschillende onderwerpen en uw feedback geven op het concept masterplan? Meld u zich dan aan via: rustenburg@vanwijnen.nl

Expeditie Heeren van Rustenburg Fase 2

Bekijk hier de brochure Expeditie Heeren van Rustenburg Fase 2


Bekijk Brochure

Expeditie gemist

Kon u niet aanwezig zijn tijdens de Expeditie? Wij hebben ook een online enquête opgesteld, zodat u alsnog uw mening en ideeën kunt geven. Deze enquête kunt u hier invullen van 25 tot uiterlijk 31 mei.

Alle woningen van fase 1 van de Heeren van Rustenburg zijn verkocht!

Eind 2021 is in Puttershoek de eerste fase van de Heeren van Rustenburg opgeleverd. Heeren van Rustenburg fase één is een nieuwe buurt met een dorps karakter wat bestaat uit een mix aan woningtypes, 38 koopwoningen en 26 sociale huur-eengezinswoningen. Hier woon je lekker rustig en dat op maar 5 minuten fietsen van het centrum. Deze prachtige nieuwe buurt ligt tussen de Rustenburgstraat en de Biezengors. Je rijdt de buurt in via een statige laan aan de Groeneweg.

Met de Heeren van Rustenburg fase één hebben we ernaar gestreefd weer waarde toe te voegen aan Puttershoek. De nieuwe ‘Heeren’ gaan hier opgroeien, jong en ouder leven samen en met elkaar gaan we nieuwe geschiedenis schrijven. Van braakliggend terrein naar een mooie, nieuwe buurt die qua ontwerp zijn inspiratie vindt in het rijke verleden en de mooie omgeving. Een heerlijke plek om thuis te komen!

Ga mee op Expeditie voor Heeren van Rustenburg fase 2

Samen bouwen we aan een fijne buurt

Hoe maken we van het terrein naast de Heeren van Rustenburg fase 1 een mooie nieuwe buurt die aansluit bij de eerste fase, de wensen van de omwonenden én de toekomstige bewoners? Welke uitstraling gaat deze nieuwe woonwijk krijgen? Wij vinden uw mening belangrijk en gaan graag samen met u aan de slag!

Gaat u mee op Expeditie?
Op 24 mei bent u tussen 18:30 - 20:30 uur van harte welkom om binnen te lopen en met ons op Expeditie te gaan. Het adres: Rustenburgstraat 10, 3297 LG Puttershoek (benedendijks).

Online enquête
Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de Expeditie? Wij hebben ook een online enquête opgesteld, zodat u alsnog uw mening en ideeën kunt geven. Deze enquête kunt u hier invullen van 25 tot uiterlijk 31 mei.

Ontwerp nieuwbouwplan Heeren van Rustenburg fase 2
Samen met de gemeente Hoeksche Waard, Venster architecten, Ars Virens bureau voor buitenruimte en Van Wijnen is een schetsontwerp gemaakt. Tijdens de Expeditie is het team aanwezig om u uitleg te geven en vragen te beantwoorden. U kunt uw mening geven over het ontwerp en meedenken over verschillende onderdelen van het plan, bijvoorbeeld over de uitstraling en de buitenruimte. Na de Expeditie gaan wij aan de slag om de inzichten te analyseren, te bundelen en zo goed mogelijk te verwerken in het ontwerp. In de weken na de Expeditie koppelen we de inzichten aan u terug met een flyer en zullen we nog een keer op locatie staan met een ideeënbus voor uw laatste ideeën.

Tot dan!

Barbara O’Neill (omgevingsmanager), Lee Pors (ontwikkelaar), Dico Smitsman (ontwikkelaar)